Bước 1: Chọn vị trí muốn chỉnh sửa:

– Trên thanh công cụ, chọn trang “Việc làm”, nhấp “Đang hiển thị” hoặc “Nháp”

– Nhấp nút “Sửa” dưới tin tuyển dụng cần chỉnh sửa

 3.1

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin đăng tuyển

– Chỉnh sửa các nội dung trong các bước “Mô tả công việc”, “Công ty”, “Hồ sơ”

– Mục Ngành nghề và Nơi làm việc: Nhấp nút [X] để xóa Ngành nghề/ Nơi làm việc và chọn lại.

– Hình ảnh: Nhấp nút [X] để xóa hình ảnh và Chọn hình để đăng hình mới

*** Lưu ý:

  • Chức danh của vị trí không thể thay đổi sau 3 ngày kể từ khi tin đăng bắt đầu hiển thị.
  • Ngành nghề đi kèm Tô Đậm Đỏ và/hoặc Hiển Thị Ưu Tiên không thể thay đổi/hủy bỏ.
  • Gói dịch vụ quý khách chọn sử dụng sẽ giảm đi 1 và không thể phục hồi lại.

– Xem lại nội dung, nhấp nút “Lưu và Tiếp Tục” để hoàn tất việc chỉnh sửa.

3.2

(877)