Bạn có thể xem danh sách các công việc đã đăng của mình bằng cách nhấp vào tab ‘Việc làm’ trên thanh tiêu đề
Tại đây, công việc của bạn sẽ được nhóm thành 5 loại khác nhau:
– Đang hiển thị: Công việc hiện đang hiển thị cho người tìm việc trên trang web Vietnamworks
– Nháp: Công việc có thông tin nhưng không được đăng
– Đang ẩn: Công việc đã từng trực tuyến nhưng hiện tại đang ẩn
– Sắp hết hạn trong 7 ngày: Công việc sẽ hết hạn trong vòng 7 ngày
– Đã hết hạn: Công việc không còn hiển thị cho người tìm việc

dsvl

Sau khi đăng việc, bạn có thể:
– Sửa: Chỉnh sửa thông tin công việc của bạn
– Sao chép: Tạo một bài đăng công việc mới giống với một công việc trong danh sách
– Hồ sơ ứng viên: Xem tất cả các ứng dụng áp dụng cho một công việc
– Deactivate: Tắt hiển thị công việc trên trang Vietnamworks
– Xem việc làm như người tìm việc: Xem cách bạn làm việc được xem trên trang web Vietnamworks
– Sửa bước tuyển dụng
– Nâng cấp dịch vụ

(765)