Để tải về các đơn ứng tuyển vào công việc của bạn, bạn có thể làm theo các bước dưới đây:

Chuyển sang giao diện ngang – dạng liệt kê danh sách hồ sơ:

list

*Tải từng hồ sơ: Nhấp chọn vào biểu tượng daudownload trong hình bên dưới:

taihosoungvien

*Tải nhiều hồ sơ trong một công việc:

+ Chọn các hồ sơ bạn muốn tải xuống bằng cách đánh dấu tick màu xanh trước mỗi hồ sơ, nhấp “Tải hồ sơ” ở trên cùng:

tải hồ sơ

+ Hoặc tất cả các hồ sơ trong 1 trang bằng cách đánh dấu tick màu xanh và nhấp vào ‘Tải hồ sơ’ ở trên cùng:

 

taihoso 1page

Quá trình có thể mất tới 2 phút. Nhấp vào nút ‘Tải hồ sơ’ như ảnh bên dưới để bắt đầu tải CV về máy tính của bạn.

taihosoungvien2

 

(594)