Cách thiết lập mẫu email

1. Truy cập trang web nhà tuyển dụng VietnamWorks 2. Trên thanh tiêu đề, nhấp vào “Ứng viên” 3. Chọn tab phụ “Theo việc làm”  4. Chọn bài tuyển dụng […]

Đọc Thêm

Cách tạo chữ ký email

1. Truy cập trang web nhà tuyển dụng VietnamWorks 2. Trên thanh tiêu đề, nhấp vào menu ở góc phải màn hình 3. Chọn “Thiết lập” 4. Trong menu Quản […]

Đọc Thêm

Cách tạo mẫu email

Email template là tính năng cho phép người dùng thiết lập trước mẫu email có thể giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm thời gian khi gửi email cho ứng viên […]

Đọc Thêm