Lấy lại/ Phục hồi mật khẩu

1. Tại trang chủ dành cho nhà tuyển dụng nhấp chọn “Đăng nhập” ở góc trên bên phải màn hình. 2. Trên cửa sổ đăng nhập, nhấp chọn “Bạn quên mật khẩu?” Nhập […]

Đọc Thêm

Thay đổi mật khẩu

Trên trang “Nhà tuyển dụng”, 1.  Nhấp chọn mục “Thiết Lập” 2.  Nhấp chọn “Thay đổi mật khẩu” 3.  Nhập mật khẩu hiện tại 1 lần, mật khẩu mới 2 lần, sau đó nhấp […]

Đọc Thêm

Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Trên trang “Cho nhà tuyển dụng”, Nhấp chọn mục“Thiết Lập” 2. Nhấp chọn“Thông tin công ty”, chỉnh sửa các thông tin cần thiết 3. Cuối cùng, Nhấp nút“Lưu” (1101)

Đọc Thêm

Không đăng nhập được

Bạn cần kiểm tra lại những điểm sau: 1. Địa chỉ email bạn nhập có chính xác chưa? 2. Bạn đăng nhập trên trang “Cho nhà tuyển dụng” (trang web tông […]

Đọc Thêm