Lấy lại/Phục hồi mật khẩu

Tại trang chủ dành cho nhà tuyển dụng nhấp chọn “Đăng nhập” ở góc trên bên phải màn hình. Trên cửa sổ đăng nhập, nhấp chọn “Bạn quên mật khẩu?” Nhập địa chỉ […]

Đọc Thêm

Thay đổi mật khẩu

Trên trang “Cho nhà tuyển dụng”, 1.  Nhấp chọn mục “Tài khoản” 2.  Nhấp chọn “Thay đổi mật khẩu” 3.  Nhập mật khẩu hiện tại 1 lần, mật khẩu mới 2 lần, sau đó […]

Đọc Thêm

Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Trên trang “Cho nhà tuyển dụng”, Nhấp chọn mục“Tài khoản” Nhấp chọn“Cập nhật thông tin”, chỉnh sửa các thông tin cần thiết Cuối cùng Nhấp nút“Lưu” (480)

Đọc Thêm

Không đăng nhập được

Bạn cần kiểm tra lại những điểm sau: Địa chỉ email bạn nhập có chính xác chưa? Bạn đăng nhập trên trang “Chonhà tuyển dụng” (trang web tông màu xanh đậm) […]

Đọc Thêm