External CV là tính năng cho phép người dùng tải và quản lý những hồ sơ ứng viên từ bên ngoài. Từ bây giờ nhà tuyển dụng sẽ quản lý những hồ sơ từ những nguồn khác nhau trên hệ thống của Vietnamworks. 

Cách tải hồ sơ ứng viên

  1. Truy cập trang web nhà tuyển dụng VietnamWorks
  2. Trên thanh tiêu đề, nhấp vào “Ứng viên”
  3. Chọn tab phụ “Theo việc làm” 

4. Chọn việc làm tuyển dụng mà bạn cần thêm hồ sơ ứng viên.

5. Ở màn hình này, bạn có thể thêm hồ sơ ứng viên ở bất kỳ bước nào trong quy trình tuyển dụng của bạn. Để thêm hồ sơ ứng viên, chọn “Thêm CV”.

6. Một cửa sổ sẽ xuất hiện, bạn có thể chọn những hồ sơ ứng viên muốn thêm từ “Chọn file” 

hoặc kéo thả những hồ sơ đó vào màn hình.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tải lên những hồ sơ có định dạng PDF, Doc, Docx và chỉ có thể tải lên tối đa 250 tập tin.

7. Sau khi tải hồ sơ lên, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin của hồ sơ và phân tích những thông tin cần thiết để có thể hiển thị trên trang quản lý ứng viên của Vietnamworks.

 

8. Sau khi đã phân tích thông tin hồ sơ, hệ thống sẽ tự động hiển thị những thông tin cần thiết bao gồm: Name (Tên ứng viên), Email (Địa chỉ email), Phone number (Số điện thoại), Source (Nguồn hồ sơ), Note (Ghi chú). 

9. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin ứng viên theo ý bạn bằng cách bấm vào Edit.

10. Sau khi đã hài lòng về những thông tin của ứng viên. Hãy bấm vào nút Tải lên để có thể thêm hồ sơ vào hệ thống VietnamWorks.

(163)