1. Truy cập trang web nhà tuyển dụng VietnamWorks

2. Trên thanh tiêu đề, nhấp vào “Ứng viên”

3. Chọn tab phụ “Theo việc làm” 

tạo

4. Chọn bài tuyển dụng mà bạn cần sử dụng tính năng gửi email

tạo1

5. Và chuyển đến “Chỉnh sửa quy trình tuyển dụng” để chọn mẫu email cho quy trình tuyển dụng

tạo2

Trong màn hình này, bạn có thể chọn mẫu email cho từng bước. Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn mẫu email cho:

  • Bước 3: Kiểm tra năng lực
  • Bước 4: Đề nghị nhận việc
  • Bước 5: Đã tuyển

tạo3

tạo4

Bạn cũng có thể tạo một mẫu email mới.

tạo5

Sau khi thiết lập các mẫu email, hãy nhấp vào “Lưu và tiếp tục” để lưu cài đặt cho quá trình tuyển dụng. Và bây giờ, bạn có thể gửi email cho ứng viên theo các mẫu mà bạn đã cài đặt.

tạo6

(96)