Để có thể xem danh sách những CVs phù hợp với tin đăng của bạn, mời các bạn vui lòng tham khảo các bước dưới đây:

Bước 1: Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết của công việc

Vie

 

Bước 2: Chọn thẻ từ khóa phù hợp. Lưu ý chúng tôi sẽ dựa trên thẻ từ khóa đầu tiên để giới thiệu những CVs phù hợp với vị trí của bạn.

Vie1

Bước 3: Chọn gói dịch vụ phù hợp để đăng tuyển

 

vie2

Bước 4: Chọn đồng ý để đăng vị trí này

vie3

Bước 5: Hiển thị danh sách những hồ sơ của ứng viên tương ứng với vị trí bạn đang tuyển.

vie4

 

Hoặc bạn có thể xem lại danh sách này bằng cách ấn vào nút “Xem CV phù hợp” ở trang chủ Việc làm của mình.

Vie5

(212)