Dịch vụ được hưởng ưu đãi theo Chương trình: Chương trình chỉ áp dụng cho dịch vụ Đăng tuyển cung cấp bởi VietnamWorks bao gồm các tin đăng tuyển có trả phí, tin đăng tuyển hỗ trợ, tin đăng tuyển miễn phí được tặng theo chương trình khuyến mại của VietnamWorks, không bao gồm các tin đăng lại theo Chương trình này.

Khách hàng Hợp lệ của Chương trình (đối tượng được hưởng ưu đãi theo Chương trình): Khách hàng Hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp đã mua hoặc được tặng hoặc được hỗ trợ dịch vụ Đăng tuyển của VietnamWorks thỏa điều kiện tại khoản 6 nêu trên; và

Chương trình không áp dụng đối với Khách hàng có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ việc làm hoặc môi giới nhân sự.

Nội dung Chương trình:

Khách hàng đã kích hoạt sử dụng dịch vụ Đăng tuyển của VietnamWorks và sau khi hết thời gian đăng tuyển, nếu có bất cứ lí do nào khiến Khách hàng không hài lòng với dịch vụ Đăng tuyển của VietnamWorks hoặc Khách Hàng muốn nhận thêm hồ sơ thì Khách hàng sẽ được VietnamWorks hỗ trợ (căn cứ trên yêu cầu của Khách hàng) một trong hai hình thức dưới đây (sau đây gọi là “Ưu đãi”):

Lựa chọn 01: Đăng lại tin tuyển dụng của Khách Hàng với dịch vụ đăng tuyển cơ bản 30 ngày miễn phí (chỉ hỗ trợ đăng lại 01 lần cho cùng vị trí đăng tuyển đối với mỗi gói dịch vụ đăng tuyển).

Lựa chọn 02: Hỗ trợ Khách Hàng 01 gói dịch vụ tìm kiếm Hồ sơ (30 điểm, 30 ngày) miễn phí. Chỉ hỗ trợ 01 lần tương đương với mỗi gói dịch vụ đăng tuyển.

Quy trình: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi tin tuyển dụng hết hạn (“Thời hạn Hợp lệ”), Khách Hàng có nhu cầu sử dụng quyền lợi nêu trên theo Chương trình Đảm bảo Hài lòng 100% phải liên lạc/ gửi yêu cầu tới VietnamWorks để được hỗ trợ thông qua một trong các hình thức sau:

Khách hàng liên hệ trực tiếp với Chuyên viên tư vấn của VietnamWorks; và/hoặc

Khách hàng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của VietnamWorks qua các kênh Livechat, Hotline.

Đối với hình thức (i) và (ii), Khách hàng sẽ được nhận ưu đãi ngay sau khi gửi yêu cầu tới VietnamWorks và được Chuyên viên tư vấn/ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của VietnamWorks xác nhận.

*Quý khách vui lòng tham khảm thêm đường link sau đây để biết thêm về các điều khoản khác của chương trình này.

(294)