Website chậm và bị lỗi có thể do trình duyệt hoạt động không hiệu quả nên xuất hiện “Cache”. Vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây để xóa cache trên trình duyệt.

Chrome:

1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete

2. Trên cửa sổ mới mở, ở mục Phạm Vi Thời Gian chọn “Từ trước đến nay ở mục cần xóa, sau đó chọn xóa 2 mục sau:

– Cookie và các dữ liệu trang web khác

– Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm (cache)

viet chrome

3. Nhấp “Xóa dữ liệu”. Đóng toàn bộ trình duyệt và mở lại trang VietnamWorks.

Firefox:

  1. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete
  2. Trên cửa sổ mới mở, chọn “Khoảng thời gian để xóa”“Mọi thứ”. Nhấp chọn ô Cookies và ô Đệm (bỏ chọn các ô còn lại)
  3. Nhấp nút “Xóa ngay”. Đóng toàn bộ trình duyệt và mở lại trang VietnamWorks

viet firefox

(463)