Có thể đơn hàng của bạn đã kích hoạt hoặc hết hạn sử dụng dịch vụ. Để xem các đơn hàng này, bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở trang “Đơn Hàng”
  2. Nhấp chọn mục “Hết hạn”để kiểm tra các đơn hàng đã kích hoạt hoặc hết hạn sử dụng dịch vụ
  3. Nhấp vào biểu tượng “Hóa đơn” tương ứng để tải về hóa đơn điện tử dạng PDF

E-invoice Expired PO VietnamWorks VIET

 

(259)