Sau khi đơn hàng được duyệt, chúng tôi sẽ gửi email đến hộp thư của bạn để thông báo vào các mốc cách 3 tháng1 tháng15 ngày trước khi đơn hàng hết hạn kích hoạt.

  1. Mở trang Đơn Hàng, chọn mục Đang Sử Dụng” để xem những đơn hàng cần kích hoạt sử dụng trước khi hết hạn.
  2. Tại cột Hết Hạn, bạn sẽ thấy Ngày Bắt Đầu mua dịch vụ, và bên dưới là Ngày hết hạn kích hoạt dịch vụ.

kiểm tra đơn hàng sắp hết hạn kích hoạt

 

 

 

(155)