Bước 1:

  1. Mở trang Việc Làm”, chọn mục Đang ẩn”
  2. Nhấp nút Bật hiển thị” bên dưới chức danh đăng tuyển muốn hiển thị lại. Chọn “Bật” trên cửa sổ xác nhận kế tiếp6.1

6.2

Bước 2: Kiểm tra

Sau khi kích hoạt lại, vị trí tuyển dụng đang ẩn chuyển qua danh sách vị trí Đang hiển thị”

6.3

 

(52)