Lưu ý: Đăng lại vị trí đăng tuyển đã hết hạn là đăng vị trí tuyển dụng mới với nội dung cũ

Bước 1:

  1. Mở trangViệc Làm”, chọn mục Đã hết hạn”
  2. Chọn khoảng thời gian hết hạn của vị trí cần đăng tuyển ở ô bên phải

Nhấp nút Đăng mới” bên dưới chức danh muốn đăng tuyển lại. Chọn Đăng mới” trên cửa số xác nhận kế tiếp 7.1 7.2

Bước 2: Chỉnh sửa nội dung đăng tuyển (nếu cần thiết), nhấp nút “Lưu và Tiếp tục.

Bước 3:Chọn gói dịch vụ và dịch vụ cộng thêm (nếu có) (các bước giống thao tác khi đăng tuyển vị trí mới), nhấp “Đăng tuyển”

Bước 4: Kiểm tra

Sau khi đăng lại, vị trí tuyển dụng mới sẽ nằm trong mục Đang hiển thị”

Vị trí này được hiển thị ngay lập tức trên trang tìm việc của ứng viên.

7.3

(249)