Bước 1: Sau khi đăng nhập, nhấp vào nút “Đăng tuyển dụng” 1.1

Bước 2: Nhập nội dung tuyển dụng

  1. Mô tả công việc: Nhập đầy đủ các thông tin đăng tuyển

– Cấp bậc: Chọn 1 trong 4 cấp bậc

+ Mới tốt nghiệp

+ Nhân viên

+ Trưởng phòng

+ Giám đốc và cấp cao hơn

– Ngành nghề:

+ Chọn tối đa 3 ngành nghề liên quan đến: vị trí tuyển dụng, chức năng phòng ban, lĩnh vực kinh doanh của công ty.

+ Nhấp dấu [X] để xóa và chọn lại ngành nghề phù hợp

1.6

– Nơi làm việc: chọn tối đa 3 địa điểm

– Mức lương: Chọn hiển thị hoặc tắt hiển thị. Chọn để ẩn mức lương, ứng viên sẽ nhìn thấy dòng chữ “Mức lương: Thương lượng

– Thẻ từ khóa: nhập tối thiểu 1 từ khóa mô tả yêu cầu riêng biệt đối với vị trí này.

– Cài đặt Yêu cầu thư giới thiệu: chọn 1 trong 3 lựa chọn bên dưới

+ Bắt buộc

+ Hiển thị nhưng không bắt buộc

+ Không hiển thị

– Địa chỉ email nhận hồ sơ: có thể nhập nhiều email, ngăn cách bằng dấu phẩy “,” hoặc dấu chấm phẩy “;”

  1. Công Ty: Nhập đầy đủ các thông tin công ty, hình ảnh và video clip (nếu có)

– Logo công ty: nhấp nút “Tải Logo”, cắt và canh chỉnh hình ảnh. Sau đó nhấp ô “Hiển thị logo” để logo được hiển thị trên trang tìm kiếm khi job online

– Video: copy & dán đường dẫn của video đã đăng trên youtube

– Hình ảnh:

+ Nhấp “Chọn hình” để đăng tải 3 hình ảnh của công ty/ phòng ban

+ Nhấp dấu [X] để xóa hình đã chọn và chọn lại hình khác
+ Định dạng file .jpg .png .gif; dung lượng < 1MB

– Phúc lợi từ công ty: Điền tối thiểu 1 phúc lợi

– Nhấp “Lưu và tiếp tục” để qua bước tiếp theo

1.2

  1. Đăng tuyển dụng:

Nhấp chọn gói dịch vụ đăng tuyển, bao gồm: dịch vụ đăng tuyển, dịch vụ cộng thêm và thời gian hiển thị của dịch vụ cộng thêm. Giải thích một số dịch vụ:

– Tô Đậm và Đỏ (30 ngày): tin tuyển dụng được tô đậm và đổi thành màu đỏ trong 30 ngày

– Làm Mới Tin Tuyển Dụng: tin tuyển dụng sẽ tự động trở lên đầu trang vào tuần 3, thu hút các ứng viên một cách dễ dàng.

– Ưu tiên ngành nghề (15 ngày): tin tuyển dụng hiển thị đầu trang ngành nghề được chọn trong 15 ngày, bắt đầu từ tuần 1/ tuần 2/ tuần 3 (tùy chọn)

Việc Làm Thu Hút Trên Trang Chủ (15 ngày) giúp tin đăng tuyển hiển thị ở khu vực đắt giá nhất trong 15 ngày, bắt đầu từ tuần 1/ tuần 2/ tuần 3 (tùy chọn)

Bước 3: Nhấp nút “Đăng tuyển” ở góc phải cuối trang1.5

Bước 4: Nhấp “Đồng ý” ở cửa sổ tiếp theo

1.7

Bước 5: Kiểm tra lại vị trí đăng tuyển

Trên thanh công cụ, nhấp “Việc làm” >> “Đang hiển thị” 

Vị trí vừa đăng tuyển sẽ hiển thị ở cột “Chức danh”, các gói dịch vụ kèm theo sẽ hiển thị ở cột “Dịch vụ”1.9

 

(7406)