Bước 1: Mở Danh sách vị trí chờ đăng tuyển

  1. Nhấp vào mục “Nháp” ở trang “Việc Làm” 
  2. Nhấp nút “Sửa” dưới chức danh muốn hiển thị
  3. Nhấp Lưu Tiếp Tục4.1 4.2

Bước 2: Nhấp “Đăng tuyển dụng” để chọn gói dịch vụ phù hợp (bao gồm Gói dịch vụ và Dịch vụ cộng thêm)

  1. Chọn Gói dịch vụ muốn sử dụng
  2. Chọn Dịch vụ cộng thêm, Ngày bắt đầu và Ngành nghề hiển thị (nếu có)
  3. Chọn “Đăng tuyển”, chọn“Đồng ý” trên cửa sổ kế tiếp để hoàn thành quá trình đăng tuyển dụng.4.3

Vị trí này sẽ được hiển thị ngay lập tức trên trang tìm việc của ứng viên.

Bước 3: Kiểm tra lại vị trí đăng tuyển

Chọn trang “Quản lý việc làm” chọn mục “Đang hiển trị”. Vị trí vừa đăng tuyển sẽ hiển thị ở cột “Chức danh”, các gói dịch vụ kèm theo sẽ hiển thị ở cột “Dịch vụ”

4.4

 

(147)