Bước 1: Chọn tin tuyển dụng muốn kích hoạt thêm dịch vụ cộng thêm:

– Trên thanh công cụ, chọn trang “Việc Làm”, nhấp “Đang hiển thị” hoặc “Nháp”

– Nhấp nút “Sửa” dưới tin tuyển dụng muốn kích hoạt dịch vụ công thêm

3.1

 

Bước 2: Tại trang “Đăng tuyển dụng” :

– Chọn “Lưu và tiếp tục”

2.2

– Nhấp vào ô vuông phía trước dịch vụ cộng thêm muốn kích hoạt, chọn thêm ngành nghề sử dụng và tuần hiển thị (Nếu có)

– NhấpLưu”

2.3

Bước 3: Kiểm tra lại

– Quay về trang Việc Làm” >> “Đang hiển thị”

– Các gói dịch vụ của tin đăng sẽ được hiển thị ở cột Dịch vụ”

2.4

(124)