Bước 1:

  1. Mở trangQuản Lý Việc Làm, chọn mục Đang hiển thị
  2. Nhấp nút Tắt hiển thị” bên dưới chức danh đăng tuyển muốn tạm ngưng. Chọn Tắt trên cửa số xác nhận kế tiếp5.1 5.2

Bước 2: Kiểm tra

Sau khi tạm ngưng nhận hồ sơ, vị trí tuyển dụng sẽ nằm trong mục Đang ẩn

5.3

 

* Lưu ý: Sau khi tạm ngưng, vị trí tuyển dụng không còn hiển thị trên VietnamWorks, nhưng ngày đăng tuyển và ngày hết hạn của vị trí này vẫn không thay đổi khi bạn tiếp tục đăng tuyển vị trí này.

(117)