Trong Chi tiết ứng viên, bên cạnh tab Thông tin ứng viên là hai tab Lịch sử ứng tuyểnLịch sử tương tác của đơn ứng tuyển

xemlichsu

Lịch sử ứng tuyển

Một người có thể nộp đơn cho nhiều công việc tại công ty của bạn và bạn có thể xem lại tất cả các hoạt động này trong tab Lịch sử ứng tuyển.

xemlichsu1

Bạn có thể:

  • Bạn có thể nhấp vào tiêu đề công việc để xem danh sách ứng viên của công việc.
    Lưu ý: bạn sẽ không thể xem danh sách ứng viên của các công việc được đăng lâu hơn 13 tháng trước
  • Thêm / xem ghi chú
  • Xem lịch sử tương tác: lọc theo công việc

Lịch sử tương tác

Tab Lịch sử tương tác cho phép bạn xem lại cách ứng viên được đánh giá, bắt đầu từ lúc họ nộp đơn vào công việc của công ty bạn.

xemlichsu2

Bảng này cho biết thời điểm một ứng viên được chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Trong kinh doanh thực tế, nhật ký tương tác giúp người quản lý xem xét và truy ngược lại lịch sử tuyển dụng ứng viên

(3463)