Thời hạn lưu trữ hồ sơ ứng viên trên VietnamWorks cụ thể như sau:

  • Đối với các vị trí đăng tuyển: 13 tháng từ khi vị trí đăng tuyển hết hạn
  • Đối với gói tìm kiếm hồ sơ: 60 ngày từ khi gói tìm kiếm hồ sơ hết hạn

Sau thời hạn lưu trữ, Nhà tuyển dụng không thể tìm thấy các hồ sơ của các ứng viên đã ứng tuyển vào các vị trí đăng tuyển, hoặc các ứng viên đã xem thông tin từ gói tìm kiếm hồ sơ trong tài khoản của mình tại VietnamWorks. Để lưu trữ lâu hơn, nhà tuyển dụng nên tải hồ sơ ứng viên về máy cá nhân dưới dạng file PDF.

(3560)