Bước 1: Mở trang “Việc Làm”, chọn mục Đang hiển thị” hoặc Đang ẩn” hoặc Đã hết hạn”

Nhấp vào số ở cột Hồ sơ ứng tuyển” (cột ngoài cùng bên tay phải) tương ứng với chức danh muốn xem

Lưu ý:

Số (0/2) thể hiện vị trí này hiện có 0 hồ sơ chưa xem, trên tổng số 2 hồ sơ nhận được1.1

Bước 2: Nhấp vào tên hồ sơ ứng viên muốn xem

– Nhấp nút Lưu” để tải hồ sơ về máy tính. Bạn có thể chọn “Đổi Trạng thái” cho hồ sơ để tiện cho việc quản lý

1.2

Lưu ý: Hồ sơ ứng tuyển chỉ được lưu trong 13 tháng kể từ khi tin đăng tuyển hết hạn. Quý khách nên lưu hồ sơ của ứng viên về máy tính để tránh mất dữ liệu.

(2535)