Quản lý quyền truy cập là tính năng giúp các công ty ngăn chặn người dùng trái phép truy cập các dịch vụ hoặc thông tin nhạy cảm. Chi tiết hơn:

– Cho phép các nhân viên khác nhau đăng nhập vào công ty của họ trên VietnamWorks bằng tài khoản của chính họ.

– Quản lý người dùng hiệu quả, bảo mật tài sản trí tuệ của công ty

– Cấp cho người dùng quyền truy cập vào các tính năng cụ thể trên trang web của Nhà tuyển dụng VietnamWorks (Đăng việc, Tìm kiếm lại, Đặt hàng, Quản lý ứng dụng)

Vai trò là gì?

Vai trò hoạt động như 1 nhóm các người dùng có cùng các chức năng tương tác trên hệ thống. Khi một chức năng được mở cho một vai trò, các người dùng thuộc vai trò ấy sẽ sử dụng được chức năng này.

vaitro

Nếu một quyền được bật cho tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy các nút/ liên kết thực hiện chức năng đó. Nếu không, bạn không thể thấy nút trên giao diện người dùng và khi truy cập qua URL, thông báo lỗi sẽ được hiển thị

Thêm người dùng phụ

Bạn có thể mời người mới vào công ty của mình và trở thành người dùng phụ bằng cách thực hiện các bước sau:

Điều kiện tiên quyết:

– Bạn phải có quyền mời người dùng mới         

– Người dùng mới không được tồn tại trên VietnamWorks Employer dưới dạng:         

+ Một người dùng phụ bạn đã mời trước đó  

+ Một người dùng phụ của một công ty khác         

+ Một người dùng đăng ký qua trang đăng ký         

Truy cập trang web của Nhà tuyển dụng VietnamWorks -> Menu Hamburger -> Thiết lập

vaitro1

Chuyển đến Người dùng trong bảng điều hướng

Trong danh sách Người dùng , nhấp vào nút ‘Mời người dùng phụ

vaitro2

  • Điền thông tin người dùng
    • – Email 
    • – Tên         
    • – Họ         
    • – Vai trò

Nhấp vào ‘Mời’

vaitro4

Một email sẽ được gửi đến email của người bạn muốn mời. Người được mời phải nhấp vào liên kết xác nhận để chấp nhận lời mời và thiết lập mật khẩu mới vào tài khoản của họ. Tìm hiểu thêm cách xác nhận tài khoản tại đây (Xác Nhận Tài Khoản Phụ)

vaitro5

Ghi chú:

– Lời mời sẽ hết hạn sau 7 ngày. Sau 7 ngày, bạn phải mời lại người dùng

– Bạn có thể hủy hoặc gửi lại lời mời trong trang ‘Lời mời đã gửi’

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào khi mời người dùng mới vào công ty của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: 1800 7100

Sau khi bạn đã mời người dùng, người ấy sẽ được hiển thị trong danh sách lời mời. Khi người ấy chấp nhận lời mời của bạn thông qua email, người dùng mới đó sẽ chuyển đến trang ‘danh sách người dùng’

vaitro6

(185)