Thay đổi mật khẩu

Trên trang “Cho nhà tuyển dụng”, 1.  Nhấp chọn mục “Tài khoản” 2.  Nhấp chọn “Thay đổi mật khẩu” 3.  Nhập mật khẩu hiện tại 1 lần, mật khẩu mới 2 lần, sau đó […]

Đọc Thêm

Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Trên trang “Cho nhà tuyển dụng”, Nhấp chọn mục“Thiết Lập” 2. Nhấp chọn“Thông tin công ty”, chỉnh sửa các thông tin cần thiết 3. Cuối cùng, Nhấp nút“Lưu” (854)

Đọc Thêm