Tìm hồ sơ

Bước 1: Mở trang “Tìm Hồ Sơ” . Nhập từ khóa và chọn những tiêu chí cần có trong hồ sơ của người tìm việc. Từ khóa: Nhập từ khóa liên […]

Đọc Thêm

Kích hoạt gói xem hồ sơ

Mở trang “Đơn Hàng”, chọn mục “Đang Sử Dụng” Nhấp “Bắt đầu sử dụng” trên Gói xem hồ sơ muốn kích hoạt (Quý khách có thể bắt đầu kích hoạt gói Tìm Kiếm Hồ […]

Đọc Thêm