Để liên lạc và nhận được hỗ trợ ngay  từ tư vấn viên, đã có cách như sau:

Đăng nhập vào trang Nhà Tuyển Dụng, tiếp theo ấn vào ký tự ở phía góc phải màn hình (Như hình bên dưới)

Bạn có thể thấy được thông tin liên hệ Tư vấn viên của mình (bao gồm Tên, Email và Số điện thoại)

Viet

(355)