Sau khi đã đăng nhập vào trang “Cho Nhà tuyển dụng”,

  1. Nhấp chọn mục“Tài khoản”thay đổi địa chỉ email
  1. Nhấp chọn “Thay đổi địa chỉ email”Thay đổi địa chỉ email1
  2. Nhập mật khẩu và nhập địa chỉ email mới 2 lần, sau đó nhấp nút “Lưu”Thay đổi địa chỉ email2

Kiểm tra email yêu cầu kích hoạt tài khoản từ VietnamWorks tại hộp thư MỚI và làm theo hướng dẫn để kích hoạt và sử dụng tài khoản mới của bạn. Vui lòng kiểm tra hộp email ở cả mục Junk Email nếu Inbox của bạn không nhận được email thay đổi này từ hệ thống.

5

Kiểm tra lại thông tin và ấn vào nút “Confirm Email Change” để xác nhận việc thay đổi email đăng nhập này.

6

Ở bước cuối cùng, nhập địa chỉ Email MớiPassword để hoàn tất. Ngay sau đó, bạn đã có thể sử dụng email mới này cho những lần đăng nhập sau.

8

(523)