Trên trang Cho nhà tuyển dụng”,

1.  Nhấp chọn mục Tài khoảnthay đổi mk

2.  Nhấp chọn Thay đổi mật khẩuthay đổi mk1

3.  Nhập mật khẩu hiện tại 1 lần, mật khẩu mới 2 lần, sau đó nhấp nút Lưuthay đổi mk2

4. Kiểm tra hộp thư để kiểm tra mật khẩu mới và đăng nhập lại vào website với mật khẩu mớithay đổi mk3

 

(665)