Bạn cần kiểm tra lại những điểm sau:

1. Địa chỉ email bạn nhập có chính xác chưa?

2. Bạn đăng nhập trên trang “Cho nhà tuyển dụng” (trang web tông màu xanh đậm) hay “Cho người tìm việc” (trang web tông màu xanh sáng)?

*Nhà tuyển dụng:

giao dien Emp

*Ứng viên:

giao dien VNWs JS

3. Có thể bạn quên mật khẩu, xem hướng dẫn tại đây.

(314)