Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email yêu cầu xác nhận. Bạn cần nhấp vào đường link trong email để kích hoạt tài khoản trước khi sử dụng. Bạn nên kiểm tra thêm trong Bulk mail, Spam mail hoặc Thư Rác.

Đối với địa chỉ Gmail, bạn nên kiểm tra thêm trong mục Promotions, All Mail, Spam.

Sau khi kiểm tra, nếu vẫn không tìm thấy email yêu cầu xác nhận từ VietnamWorks, bạn vui lòng gửi một email yêu cầu kích hoạt tài khoản từ địa chỉ email đăng kí đến hộp thư jobsupport@vietnamworks.com, chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản giúp bạn ngay khi nhận được email của bạn.

(305)