Trên trang “Cho nhà tuyển dụng”,

  1. Nhấp chọn mục“Tài khoản”
  2. Nhấp chọn“Cập nhật thông tin”, chỉnh sửa các thông tin cần thiết
  3. Cuối cùng Nhấp nút“Lưu”

thay đổi địa chỉ email Chỉnh sửa thông tin tài khoản

(569)