Trên danh sách kết quả tìm kiếm hồ sơ, bên cạnh tên ứng viên sẽ hiển thị trạng thái như sau:

– Đã Lưu: Hồ sơ đã được quý khách ấn nút lưu (Chưa xem chi tiết thông tin liên lạc) 

5

Ấn vào nút “Lưu hồ sơ” để lưu trữ hồ sơ này

vie1

Để tìm lại những hồ sơ đã lưu, ở thanh ngang ấn mục “Ứng viên” và “Theo Tìm Kiếm Hồ Sơ

vie2

 

Kéo về cuối trang chọn mục “Hồ Sơ Đã Lưu

vie3

Kết quả sẽ hiển thị trang danh sách những hồ sơ bạn đã lưu từ trước tới nay.

vie4

 

(706)