Bước 1: Mở trang “Tìm Hồ Sơ” . Nhập từ khóa và chọn những tiêu chí cần có trong hồ sơ của người tìm việc.

  1. Từ khóa: Nhập từ khóa liên quan đến vị trí cần tuyển, ví dụ: Nhân viên kinh doanh. Bạn có thể chọn “Hướng dẫn tìm kiếm” để tham khảo cách tìm hồ sơ theo từ khóa được hiệu quả.
  2. Chọn các tiêu chí khác như Ngành nghề, cấp bậc, địa điểm (nếu có)
  3. Nhấp chọn “Tìm kiếm nâng cao” để bổ sung các tiêu chí khác như Kinh nghiệm, Quốc tịch, Ngôn ngữ, Mức lương, Giới tính (nếu có)
  4. Nhấp chọn “Tìm kiếm”

4.1

Bước 2: Sau khi nhấp “Tìm kiếm”, trang web sẽ hiển thị danh sách những hồ sơ phù hợp.

Nhấp vào tên ứng viên để mở xem nội dung hồ sơ (chưa xem thông tin liên hệ)

– 4.2 : Số lượt xem của hồ sơ

– 4.4 : Số lần nhà tuyển dụng download  hồ sơ
4.3    : Số điểm bị trừ nếu xem thông tin liên lạc của hồ sơ

Bước 3:

1. Khi thấy nội dung hồ sơ phù hợp:
– Nhấp nút “Xem thông tin liên hệ”để xem toàn bộ hồ sơ của ứng viên (bao gồm chi tiết thông tin liên hệ và Người tham khảo (nếu có)

* Lưu ý: Số điểm trong gói Xem hồ sơ sẽ được tính theo tiêu chí sau

4.7

Hồ sơ sau khi đã nhấp “Xem thông tin liên hệ” sẽ được tự động lưu về trang  “Quản Lý Ứng Viên” => “Theo Tìm Kiếm Hồ Sơ”, mục “Hồ sơ Hoàn Chỉnh”

Sau khi xem thông tin liên lạc, quý khách nên lưu hồ sơ về máy tính (dưới dạng file .pdf hoặc .doc/ .docx) bằng cách nhấp nút “Lưu Hồ Sơ”. Sau 60 ngày kể từ khi gói xem hồ sơ hết hạn, hồ sơ sẽ không còn lưu trong thư mục “Hồ sơ hoàn chỉnh”
4.5

2. Khi thấy hồ sơ cần cân nhắc thêm:

Nhấp nút “Lưu hồ sơ” (Chưa xem thông tin liên hệ của ứng viên và người tham khảo (nếu có) nên gói Xem hồ sơ chưa bị trừ điểm)

4.8

Hồ sơ sẽ được tự động lưu về trang  “Quản Lý Ứng Viên” => “Theo Tìm Kiếm Hồ Sơ”, mục “Hồ sơ Đã Lưu”

4.6

(8437)