Trên trang danh sách kết quả tìm kiếm hồ sơ, bạn nhấn mục “Liên quan nhất” ở góc bên phải để sắp xếp lại danh sách kết quả hồ sơ của ứng viên theo những tiêu chí bạn cần:

RS

Khi nhấn vào bạn sẽ thấy các lựa chọn sau:

detailvn

 

  • Với từng lựa chọn, các hồ sơ sẽ được sắp xếp theo thứ tự:
    • Liên quan nhất: sắp xếp thứ tự kết quả liên quan nhất đến từ khóa tìm kiếm
    • Hồ sơ cập nhật mới nhất: sắp xếp theo thời gian ứng viên cập nhật hồ sơ gần đây nhất
    • Ứng viên xem nhiều công việc nhất: sắp xếp theo số lần xem việc làm gần đây nhiều nhất, (những ứng viên gần đây đang xem nhiều việc làm trên VietnamWorks sẽ được sắp xếp ở những trang đầu)
    • Ứng viên ứng tuyển nhiều nhất: sắp xếp theo số lần ứng viên nộp đơn ứng tuyển gần đây nhiều nhất, (những ứng viên gần đây đang ứng tuyển nhiều việc làm trên VietnamWorks sẽ được sắp xếp ở những trang đầu)

(185)