Vì sao có nhà tuyển dụng là VietnamWorks’ Client?

Vì lý do bảo mật thông tin, một số nhà tuyển dụng mong muốn ẩn đi tên, thông tin của công ty và thay vào đó, họ sử dụng tên “VietnamWorks’ Client”. Tất cả hồ sơ ứng tuyển vẫn sẽ được chuyển thẳng đến email của nhà tuyển dụng.

Đọc Thêm

Thế nào là Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu?

Đó là những công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự thường xuyên, họ trả chi phí để đăng logo trên trang chủ của VietnamWorks nhằm thu hút nhiều ứng viên. Bạn có thể nhấp vào logo Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu để nộp đơn ứng tuyển vào các vị trí còn trống ở […]

Đọc Thêm

Khi tôi cập nhật hồ sơ thì hồ sơ tôi đã gửi đến Nhà Tuyển Dụng trước đó có được cập nhật không?

Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website VietnamWorks, hệ thống VietnamWorks sẽ chuyển trực tiếp hồ sơ của bạn đến nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ nhận được hồ sơ của bạn qua 02 cách: qua email và tài khoản trên VietnamWorks. Nếu nhà tuyển dụng xem lại hồ sơ của […]

Đọc Thêm

Tôi đã tạo một hồ sơ tìm việc hoàn chỉnh trên VietnamWorks, nhưng tại sao không thể dùng hồ sơ này để ứng tuyển?

Bạn không thực hiện thao tác nộp đơn được do hồ sơ bạn đã tạo trên VietnamWorks đang trong thời gian chờ duyệt hoặc không đạt. Hồ sơ sau khi tạo sẽ được các chuyên gia của VietnamWorks duyệt theo một số tiêu chí cơ bản (thường trong khoảng 02 ngày làm việc). Bạn chỉ […]

Đọc Thêm

Tôi đã ứng tuyển vào một vị trí nhưng đính kèm nhầm file hồ sơ. Tôi có thể ứng tuyển lại được không?

Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website VietnamWorks, hồ sơ của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến nhà tuyển dụng, không thông qua VietnamWorks. Vì vậy một khi đã ứng tuyển bạn không thể lấy lại hồ sơ của mình, và chỉ được ứng tuyển một lần cho một vị trí.

Đọc Thêm