*** Để hỗ trợ Ứng viên một cách tốt nhất, VietnamWorks đã cho ra đời chức năng mới: Ẩn hồ sơ đối với Nhà tuyển dụng cụ thể.
Đây là chức năng cho phép Ứng viên vẫn bật chế độ cho phép tìm kiếm nhưng đồng thời ẩn hồ sơ với một số Nhà tuyển dụng cụ thể, những Nhà tuyển dụng còn lại vẫn có thể tìm thấy và xem hồ sơ của Ứng viên trên hệ thống VietnamWorks một cách bình thường.

Để sử dụng chức năng này, bạn có thể làm theo hướng dẫn như sau:

1. Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc bên phải website. Nhấp chọn mục Quản Lý Hồ Sơ.

quan ly ho so

3. Tại trang Quản Lý Hồ Sơ, bạn vào mục Ẩn Hồ Sơ Của Tôi, sau đó gõ tên Công ty (ít nhất 3 ký tự) mà bạn muốn ẩn hồ sơ, chọn đúng Công ty trong danh sách gợi ý rồi nhấp vào Thêm Công Ty.
4. Thực hiện thao tác tương tự nếu bạn muốn ẩn hồ sơ với nhiều Công ty khác.

an ho so