Mặc dù bạn chưa từng làm một công việc chính thức nào nhưng bạn vẫn có thể tạo được một hồ sơ ấn tượng thu hút nhiều nhà tuyển dụng bằng cách bổ sung những dự án nghiên cứu, hoạt động xã hội, các hoạt động hội đoàn trong trường học cũng giúp bạn có được những kinh nghiệm và kỹ năng thực tế. Những kỹ năng này luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.