Để ẩn hồ sơ với Công ty cụ thể, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc bên phải website. Nhấp chọn mục Quản Lý Hồ Sơ.5
  3. Tại trang Quản Lý Hồ Sơ, bạn vào mục Ẩn Hồ Sơ Của Tôi, sau đó gõ tên Công ty (ít nhất 3 ký tự) mà bạn muốn ẩn hồ sơ, chọn đúng Công ty trong danh sách gợi ý rồi nhấp vào Thêm Công Ty.
  4. Thực hiện thao tác tương tự nếu bạn muốn ẩn hồ sơ với nhiều Công ty khác.6