Đăng hình là phần không bắt buộc khi đăng hồ sơ. Bạn có thể bổ sung hình vào bất cứ lúc nào bạn muốn theo các hướng dẫn sau:

  • Đăng nhập, vào mục Quản lý hồ sơ

VietnamWorks

  • Nhấp Cập nhật hồ sơ

VietnamWorks

  • Nhấp vào biểu tượng hình, chọn “Thay đổi hình ảnh”. Sau đó, lựa chọn hình ảnh bạn muốn tải lên.

VietnamWorks

  • Vui lòng chọn vùng ảnh muốn giữ và ấn “Cắt Ảnh”.

Lưu ý:

-Chỉ đăng các hình định dạng *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png, có dung lượng nhỏ hơn 1000 KB và kích thước lớn hơn 84×113 pixel

– Sử dụng hình thẻ/ hình passport, không nên đưa những hình chụp nghệ thuật hoặc ngoại cảnh không phù hợp.

– Hình của bạn sẽ được các chuyên viên của VietnamWorks xem và duyệt trước khi đăng lên mạng.