Để bật chế độ Cho phép tìm kiếm đối với hồ sơ của bạn, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Đối với Hồ sơ Trực tuyến

  • Bạn cần điền đầy đủ thông tin trong hồ sơ. Sau khi tạo hồ sơ trên VietnamWorks, hồ sơ của bạn sẽ ở tình trạng Cơ bản.
  • Hồ sơ bạn sẽ được VietnamWorks kiểm duyệt (thời gian chờ duyệt khoảng 2 ngày làm việc).
  • Sau thời gian này, nếu hồ sơ được duyệt, bạn có thể bật chế độ cho phép tìm kiếm hồ sơ trực tuyến.

Đối với Hồ sơ đính kèm

  • Bạn cần tải hồ sơ lên tại trang Hồ sơ, sau đó, ứng tuyển trực tuyến một vị trí bất kỳ và sử dụng Hồ sơ đính kèm
  • Sau khi ứng tuyển thành công qua VietnamWorks, bạn tiếp tục điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của website (hình minh hoạ bên dưới).

  • Chọn “Cho phép tìm kiếm hồ sơ”, sau đó nhấp Lưu, hồ sơ đính kèm của bạn sẽ được mặc định lưu và Cho Phép Tìm Kiếm.

VietnamWorks