Có thể trình duyệt hoạt động không hiệu quả do xuất hiện cache. Vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây để xóa cache trên trình duyệt.

+ Firefox:
– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete
– Trên cửa sổ mới mở:
1. Chọn Time range to clear là “Everything”
2. Click chọn ô Cookies và ô Cache
3. Click nút Clear Now
– Đóng trình duyệt và mở lại trang VietnamWorks

14

+ Google Chrome:
– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete
– Trên cửa sổ mới mở:
1. Ở dòng đầu tiên, chọn “the beginning of time”
2. Click chọn ô “Cached Images and Files” và ô “Cookies and other site and plug-in data”
3. Click nút Clear Browsing Data
– Đóng trình duyệt và mở lại trang VietnamWorks.

15