Có thể trình duyệt hoạt động không hiệu quả do xuất hiện cache. Vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây để xóa cache trên trình duyệt.

+ Firefox:

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete

– Trên cửa sổ mới mở:

1. Chọn Time range to clear là “Everything

2. Click chọn ô Cookies và ô Cache

3. Click nút Clear Now

– Đóng trình duyệt và mở lại trang VietnamWorks

VietnamWorks

+ Google Chrome:

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete

– Trên cửa sổ mới mở:

1. Ở dòng đầu tiên, chọn “the beginning of time”

2. Click chọn ô “Cached Images and Files” và ô “Cookies and other site and plug-in data”

3. Click nút Clear Browsing Data

– Đóng trình duyệt và mở lại trang VietnamWorks.

Google Chrome