Bạn không đăng nhập được, có thể do tài khoản của bạn chưa được nâng cấp. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ của VietnamWorks, bạn vui lòng đăng nhập bằng tên truy cập cũ  (ví dụ: thanhnga) và mật khẩu.

Nếu quên mật khẩu, bạn vui lòng thao tác lấy lại mật khẩu.

Sau khi đăng nhập thành công, hãy nâng cấp tài khoản để có thể sử dụng địa chỉ email làm tên truy cập cho những lần sau.

Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để nâng cấp tài khoản:

1. Đăng nhập bằng tên truy cập cũ và mật khẩu mà bạn đã từng sử dụng trước đây trên VietnamWorks.

2. Sau khi đăng nhập thành công, VietnamWorks sẽ yêu cầu bạn nâng cấp tài khoản. Nếu bạn muốn nâng cấp tài khoản ngay, hãy nhấp Nâng cấp ngay và tiếp tục làm theo các bước sau đây:

  • Điền thông tin đầy đủ theo mẫu yêu cầu. Lưu ý rằng, địa chỉ email chính là địa chỉ truy cập của bạn từ thời điểm này.
  • Khi bạn thấy Trang Cảm Ơn của chúng tôi, tài khoản của bạn đã được nâng cấp thành công.
  • Sử dụng địa chỉ email mới để đăng nhập vào tài khoản của bạn.