Bạn hãy thực hiện các bước sau để đăng ký tài khoản miễn phí trên website VietnamWorks:

1. Nhấp Đăng ký tại trang chủ:

VietnamWorks

Hoặc truy cập vào đường dẫn sau: http://www.vietnamworks.com/dang-ky

2. Sau khi điền đầy đủ thông tin yêu cầu tại mục này, bạn nhấp Đăng ký.

VietnamWorks3. Nhấp Chọn hồ sơ từ máy tính của bạn để tải hồ sơ của bạn lên VietnamWorks.

Lưu ý: Bạn có thể tải tập tin dạng .doc, .docx hoặc pdf, dung lượng cần nhỏ hơn 2MB

Nhấp Bỏ qua bước này nếu bạn chưa có nhu cầu tải hồ sơ đính kèm.

VietnamWorks4. Điền các thông tin cơ bản theo yêu cầu, chọn Cho phép nhà tuyển dụng tìm kiếm hồ sơ của bạn để bật cho phép tìm kiếm. Nhấp Lưu hồ sơ để hoàn tất.

VietnamWorks5. Khi trang gợi ý việc làm phù hợp với hồ sơ của bạn xuất hiện, bạn đã hoàn thành các bước đăng ký tài khoản trên VietnamWorks và có thể ứng tuyển ngay bằng hồ sơ đã tải lên.

VietnamWorks