Để thay đổi thông tin trong tài khoản truy cập, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc trên bên phải website. Nhấp chọn mục Tài Khoản:

3

  1. Xác nhận lại mật khẩu và chỉnh sửa các thông tin cần thiết, sau đó, nhấp Lưu

4

Khi trang xác nhận hiện ra, thông tin của bạn đã được thay đổi.

Lưu ý: tài khoản đăng ký thông qua Facebook  hay Google sẽ không thay đổi được email đăng nhập, mật khẩu và tên hiển thị trên hồ sơ VietnamWorks. Để thay đổi các thông tin này, vui lòng liên hệ contact@vietnamworks.com để được hỗ trợ.