Để thay đổi thông tin trong tài khoản truy cập, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập bằng email và mật khẩu của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc trên bên phải website. Nhấp chọn mục Tài Khoản:

Tai khoan

  1. Xác nhận lại mật khẩu và chỉnh sửa các thông tin cần thiết, sau đó, nhấp Lưu

Thay doi thong tin

Khi trang xác nhận hiện ra, thông tin của bạn đã được thay đổi.