Để lấy lại mật khẩu, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

1. Click vào đường dẫn bên dưới để vào mục Quên mật khẩu

http://www.vietnamworks.com/quen-mat-khau

Hoặc  thao tác: Ở trang đăng nhập, nhấp vào đường link Quên mật khẩu?

Quên mật khẩu

2. Nhập địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản và nhấp Gửi, bạn sẽ nhận được email hướng dẫn của chúng tôi.

Quên mật khẩu

3. Mở email của VietnamWorks và nhấp vào đường dẫn trong email. Bạn sẽ đến trang nhập mật khẩu mới; bạn cần nhập mật khẩu mới 2 lần. Sau đó, nhấp Lưu.
Quên mật khẩu

Khi trang xác nhận hiện ra, bạn đã đổi mật khẩu thành công. Bạn sẽ nhận được email của chúng tôi xác nhận lại địa chỉ email và mật khẩu mới.