Để lấy lại mật khẩu, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Tại trang đăng nhập, nhấp Quên mật khẩu

VietnamWorks

  • Bước 2: Nhập địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoảnvà nhấp Gửi hướng dẫn cho tôi, bạn sẽ nhận được email hướng dẫn của chúng tôi.

VietnamWorks

  • Bước 3: VietnamWorks sẽ gửi hướng dẫn thay đổi mật khẩu đến email của bạn

VietnamWorks

Bạn mở email t VietnamWorks và nhấp vào đường dẫn trong email. Bạn sẽ đến trang nhập mật khẩu mới; bạn cần nhập mật khẩu mới 2 lần. Sau đó, nhấpLưu để hoàn tất.

Lưu ý: Mật khẩu từ 6 đến 50 ký tự, ít nhất 1 ký tự viết hoa và 1 chữ số.

  • Bước 4: Khi trang xác nhận hiện ra, bạn đã đổi mật khẩu thành công.

VietnamWorks