Nhấp vào biểu tượng tên bạn ở góc trên bên phải website, chọn Quản lý hồ sơ hoặc Thông Báo Việc Làm.

 

8

 

  1. Để chỉnh sửa tiêu chí tìm kiếm của Thông Báo Việc Làm, bạn làm như sau:
  • Trong Thông Báo việc Làm, nhấp biểu tượng “…” tương ứng Thông Báo Việc Làm, nhấp Sửa để chỉnh sửa tiêu chí muốn chỉnh sửa.

9

 

  • Điều chỉnh thông tin phù hợp rồi nhấp Lưu.

10

 

2. Để ngưng nhận Thông báo việc làm, trong Thông Báo Việc Làm. Nhấp biểu tượng “…”, nhấp Xóa để xóa thông báo việc làm.

 

11