Bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Có bốn cách để thực hiện bước 1:

Cách 1:

  • Nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc phải website, chọn Quản lý hồ sơ hoặc Thông Báo Việc Làm.

0

 

  • Trên trang Thông Báo Việc Làm, nhấp nút Tạo thông báo việc làm

1

 

Cách 2: Ở bên phải trang kết quả tìm kiếm, nhấp Tạo Thông Báo Việc Làm

 

2

 

Cách 3: trên đầu trang kết quả tìm kiếm, nhấp Gửi tôi việc tương tự

 

3

 

Cách 4: trên trang Chi tiết việc làm, nhấp vào biểu tượng chiếc chuông màu xanh –Gửi tôi việc tương tự

 

4

 

Bước 2. Trên trang đăng ký, nhập tiêu đề hoặc từ khóa liên quan, ngành nghề, nơi làm việc, cấp bậc & mức lương của công việc bạn đang tìm kiếm. Nhấp Lưu để hoàn tất.

 

5