Nhấp vào biểu tượng tên bạn ở góc trên bên phải website, chọn Thông Báo Việc Làm

Thong bao Viec lam

  1. Để chỉnh sửa tiêu chí tìm kiếm của Thông Báo Việc Làm, bạn làm như sau:
  • Trong Thông Báo Việc Làm. Nhấp chọ Cập nhật bên phải Thông Báo Việc Làm bạn muốn chỉnh sửa.
  • Điều chỉnh thông tin phù hợp rồi nhấp Lưu.
  1. Để ngưng nhận Thông báo việc làm, bạn vui lòng nhấp Xóa.