Bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Có bốn cách để thực hiện bước 1:

Cách 1:

  • Nhấp vào biểu tượng có tên bạn ở góc phải website, chọn Quản lý hồ sơ hoặc Thông Báo Việc Làm.

VietnamWorks

  • Trên trang Thông Báo Việc Làm, nhấp nút Tạo thông báo việc làm

VietnamWorksCách 2: Ở bên phải trang kết quả tìm kiếm, nhấp Tạo Thông Báo Việc Làm

VietnamWorksCách 3: trên đầu trang kết quả tìm kiếm, nhấp Gửi tôi việc tương tự

VietnamWorksCách 4: trên trang Chi tiết việc làm, nhấp vào biểu tượng chiếc chuông màu xanh –Gửi tôi việc tương tự

VietnamWorks

Bước 2. Trên trang đăng ký, nhập tiêu đề hoặc từ khóa liên quan, ngành nghề, nơi làm việc, cấp bậc & mức lương của công việc bạn đang tìm kiếm. Nhấp Lưu để hoàn tất.

VietnamWorks