Bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Có bốn cách để thực hiện bước 1:

VietnamWorks

  • Trên trang Thông Báo Việc Làm, nhấp nút Tạo mới

Ban tin viec lam

  • Hoặc nhấp Tạo thông báo việc làm ở bên phải trang kết quả tìm kiếm

VietnamWorks

  • Nhấp Gửi tôi việc tương tự trên trang kết quả tìm kiếm

VietnamWorks

  • Nhấp vào biểu tượng chiếc chuông màu xanh – Gửi tôi việc tương tự trên trang Chi tiết việc làm

VietnamWorks

Bước 2. Trên trang đăng ký, nhập tiêu đề hoặc từ khóa liên quan, ngành nghề, nơi làm việc, cấp bậc & mức lương của công việc bạn đang tìm kiếm. Nhấp Lưu để hoàn tất.

VietnamWorks