Trong quá trình ứng tuyển nhiều công việc khác nhau, bạn có thể chỉnh sửa, thay đổi hồ sơ của mình.

  1. Chọn Mục lục ở góc trên bên trái màn hình1
  2. Chọn Cập nhật hồ sơ
    c
  3. Cập nhật thông tin
    – Ở mục Hồ sơ đính kèm, chọn Đổi để tải lên ứng dụng một hồ sơ khác
    – Thường xuyên cập nhật thông tin hồ sơ để tăng khả năng nhà tuyển dụng tìm ra bạn3